Start

Välkommen till NÄSOs websida

 

Det skulle vara trevligt att pryda vår sida med bilder på älgar. Så har du bilder på levande älgar eller jaktsituationer är du välkommen att maila dem till: Stefan Karlsson isasalamm@gmail.com. Ange också om vi får ha dem på den öppna startsidan eller bara på en sida med lösenordsskydd: Jaktminnen.

 

Aktuellt inom NÄSO

Spillningsinventeringen är nu genomförd, styrelsen vill tacka alla jaktlag för ett bra engagemang i år. Resultatet kommer så snart som möjligt att presenteras på hemsidan.

Nyheter på hemsidan

  • Årsmötesprotokollet 2024 finns på inloggningssidan
  • Årsmöte onsdag 6 mars
  • Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och dagordning finns på inloggningssidan

 

Tilldelning för jaktåret 2023-24.

Klicka på den rödmarkerade texten så laddas en PDF-fil ner.

Älgtilldelning 2023

 

Parasiter i älgkalv

Jägarförbundet önskar hjälp med undersökning om älgkalv kan vara påverkad eller bärare av inälvsparasiter. I bifogat dokument finns instruktioner om hur undersökning skall ske på skjutna klavar och hur rapportering skall ske.

Parasitälgkalv

Vargobs

Eftersom det rör sig en eller flera vargar i eller i närheten av NÄSO , så är det viktigt att vi är observanta och anmäler ev. iakttagelser av varg till Länsstyrelsen i Jönköpings län, så vi kan få lite information om hur de rör sig.

 

NÄSO 2020

Invasiva arter

Vi har blivit uppmanade av Svenska Jägarförbundet att hålla uppsikt över vissa främmande arter och rapportera det vi ser. Närmare info:  Invasiva arter

 

 

 

Avskjutning under första jaktveckan uppdateras dagligen efter kl 20. För att dagens avskjutning skall komma med måste alltså respektive jaktlag uppdatera Viltdata före kl 20. (https://www.viltdata.se). Efter första jaktveckan uppdateras filen till en början på söndagkvällen, senare mera sällan och sista uppdatering vid jakttidens slut.

Klicka på den rödmarkerade texten så laddas en fil ner med uppgifter från viltdata:

Redovisning av slutlig avskjutning.

240131 Fällda älgar

Mer detaljerat: Slutlig Avskjutning jaktlag översikt 2023  

Otjänliga älgar
Om vi skjuter en otjänlig älg så får vi kontakta länsstyrelsens besiktningsmän:  Besiktningsman otjänlig älg

Uppdatering kontaktlista

Ni som är jaktledare eller rapportörer och vet med er att kontaktuppgifterna kan ha ändrats ombedes att kontrollera att uppgifterna stämmer på kontaktlista som finns på lösenordskyddad sida.
Om inte, meddela Sivert Green tel 0380-17553 / 073-3210262 eller e-post sivert.green@hagganas.se

Observationer

Även observationer de första 7 jaktdagarna skall rapporteras på Viltdata. De viktigaste reglerna är då:
Om en älg samtidigt observeras av flera jaktdeltagare så ska detta bara räknas som en observation, detta är viktigt!!!

Tänk även på att ni som inte har skjutit någon älg ändå rapporterar era observationer, har ni inte sett något så ska antal jaktdeltagare och jaktdagens längd rapporteras.

Observerade älgar anges för varje jaktdag. Vid varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en älg inom jaktområdet så räknas det som en observation. Även de älgar som skjutits skall räknas med.

Om samma älg visar sig vid olika tidpunkter för olika passkyttar, eller när samma älg observeras olika dagar, räknas detta som olika observationer. Om flera jaktdeltagare samtidigt sett en älg räknas dock detta som en observation. Älgar som observeras vid färd till eller från jakten skall inte antecknas. Älgar som observeras inom jaktområdet under avbrott i jakten, t ex vid förflyttningar – även med bil – skall däremot antecknas.

Ko med en respektive två kalvar.
För varje observation av ko med en kalv sätts en etta (1) i kolumnen för ko + en kalv. För varje observation av en ko med två kalvar sätts en etta (1) i kolumnen för ko + två kalvar. Om en ko har två kalvar och den ena kalven blir skjuten, skall observationen föras in i kolumnen för ko med två kalvar. Motsvarande gäller för ko med en kalv.

 

Websidan uppdaterad 2024-04-24