Start

Välkommen till NÄSOs websida

 

Det skulle vara trevligt att pryda vår sida med bilder på älgar. Så har du bilder på levande älgar eller jaktsituationer är du välkommen att maila dem till: be-o.hultgren@telia.com. Ange också om vi får ha dem på den öppna startsidan eller bara på en sida med lösenordsskydd: Jaktminnen.

 

Till alla medlemmar i LRF Jönköping
Vad behöver vi göra för att minska problemen med vildsvinen?

 

Tid: Måndagen den 25 november kl. 18.30 – 21.30 

Plats: Vetlanda Missionskyrka

 

Välkommen till en kväll då vi diskuterar hur vi med gemensamma krafter kan minska problemen som den ökande vildsvinsstammen orsakar!

I takt med att vildsvinsstammen växer så blir skadorna för jordbruket allvarligare och viltolyckorna fler. Måndagen den 25 november är du välkommen att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att minska vildsvinsproblemen i länet.

– Vildsvinsfrågan står högt på agendan hos många just nu. Nu bjuder Länsstyrelsen tillsammans med LRF och jägarorganisationer in till en träff. Det är viktigt att belysa att vi verkligen får verkstad i den här frågan. Alla är välkomna, säger Anders Friberg ordförande i LRF Jönköpings län.

Program
18.30 Landshövding Helena Jonsson inleder.
18.45 Organisationerna redogör för sin syn på hur vi kan minska vildsvinsproblemen.
19.45 Fika.
20.15 Paneldiskussion.
20.45 Frågor från publiken till panelen.
21.10 Sammanfattning och avrundning av kvällens moderator.

Vi serverar kaffe, fralla och kaka för 45 kronor/person.

Anmäl dig senast den 24 november (klicka här).

Välkommen!
Hälsar LRF i samarbete med Länsstyrelsen, Riksjägarna och Svenska jägareförbundet

 

Vid inbetalning av avgift till Christer Gunnarsson är det viktigt att ni skriver vilket jaktlag det gäller (i meddelanderutan).

 

 

 

 

 

 

 

Tilldelning för jaktåret 2019/2020. Klicka på den rödmarkerade texten så laddas en fil ner med uppgifter från viltdata:  Tilldelning 2019-09-13

Avskjutning under första jaktveckan uppdateras dagligen kl 20. För att dagens avskjutning skall komma med måste alltså respektive jaktlag uppdatera Viltdata före kl 20 (https://www.viltdata.se). Efter första jaktveckan uppdateras filen till en början 1 gång/vecka, senare mera sällan och sista uppdatering vid jakttidens slut.

Klicka på den rödmarkerade texten så laddas en fil ner med uppgifter från viltdata: Avskjutning 2019-11-17

Mer detaljerat: Avskjutning detaljerad 2019-11-17

Otjänliga älgar

Om vi skjuter en otjänlig älg så får vi kontakta länstyrelsens besiktningsmän:  Besiktningsman otjanlig alg

Uppdatering kontaktlista

Ni som är jaktledare eller rapportörer och vet med er att kontaktuppgifterna kan ha ändrats ombedes att kontrollera att uppgifterna stämmer på följande kontaktlista:  Kontaktlista 2019
Om inte, meddela Sivert Green tel 0380-17553 / 073-3210262 eller e-post sivert.green@hagganas.se

Observationer

Även observationer de första 7 jaktdagarna under första jaktmånaden skall rapporteras på Viltdata. De viktigaste reglerna är då:
Om en älg samtidigt observeras av flera jaktdeltagare så ska detta bara räknas som en observation, detta är viktigt!!!

Tänk även på att ni som inte har skjutit någon älg ändå rapporterar era observationer, har ni inte sett något så ska antal jaktdeltagare och jaktdagens längd rapporteras.

Observerade älgar anges för varje jaktdag. Vid varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en älg inom jaktområdet så räknas det som en observation. Även de älgar som skjutits skall räknas med.

Om samma älg visar sig vid olika tidpunkter för olika passkyttar, eller när samma älg observeras olika dagar, räknas detta som olika observationer. Om flera jaktdeltagare samtidigt sett en älg räknas dock detta som en observation. Älgar som observeras vid färd till eller från jakten skall inte antecknas. Älgar som observeras inom jaktområdet under avbrott i jakten, t ex vid förflyttningar – även med bil – skall däremot antecknas.

Ko med en respektive två kalvar.
För varje observation av ko med en kalv sätts en etta (1) i kolumnen för ko + en kalv. För varje observation av en ko med två kalvar sätts en etta (1) i kolumnen för ko + två kalvar. Om en ko har två kalvar och den ena kalven blir skjuten, skall observationen föras in i kolumnen för ko med två kalvar. Motsvarande gäller för ko med en kalv.

 

Websidan uppdaterad 2019-11-19